A SZÉFSZOLGÁLTATÁSRÓL

A MAGÁN SZÉFSZOLGÁLTATÁS  ELŐNYEI

 • Bankszámlanyitás nélkül igénybevehető
 • Banki biztonság az MNB engedélyével
 • Az ügyfél maga helyezi el a széfben értékeit, annak tartalmára csak neki van tudomása
 • Nyolc széfméret, választható biztosítási összeghatárral

KINEK AJÁNLJUK

 • Aki professzionális széfszolgáltatást keres, várólista nélkül
 • Akinek fontos, hogy értékei biztonságosan legyenek tárolva
 • Aki munkaidőn túl is hozzá szeretne férni széfjéhez
 • Aki nem bízik az otthoni bútorszéfek biztonságában

A SZÉFBÉRLÉS MENETE

 • A széfméret és a biztosítási összeghatár kiválasztása
 • Szerződéskötés az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében
 • Az első 30 napos időtartamra vonatkozó bérleti díj kiegyenlítése készpénzben
 • Az ügyfél-kulcsok és az ügyfél-kártya átvétele, a vonatkozó óvadék letétbe helyezése
 • Értéktárgyak elhelyezése a széfben

MEGNÉZEM AZ ÁRAKAT

SZÉFET BÉRELEK

MEGNÉZEM A MÉRETEKET

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ügyfélszolgálati iroda: az a helyiség, ahol a szerződéskötés, a szerződésmódosítás és a bérleti díj készpénzes fizetése történik.

Széfterem: az a helyiség, amelyben a bérelhető széfek találhatóak.

Széffiók: a széfteremben található, sorszámozott, az ügyfél-kulcs és a bérbeadói-kulcs együttes használatával nyitható tárolórekeszek.

Széfkazetta: a széffiókban található, műanyag borítású, fedéllel ellátott doboz, az értékek ebben kerülnek elhelyezésre.

Diszkrét helyiség: a Széfterem azon szeparált része, ahol az ügyfél az széfkazetta tartalmát megfigyelés és ellenőrzés nélkül ki- és bekapolhatja.

Bérlő: az a természetes vagy jogi személy, aki a széfbérleti szerződést megköti.

Jogosult: az a Bérlő által megadott a természetes személy, aki a széfet a Bérlővel megegyező jogosultsággal használhatja.

Személyesen, a 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54. szám alatti Ügyfélszolgálati irodánkban, annak nyitvatartási idejében (Hétfő – Péntek: 09.00 – 17.30)

A széfbérlés menete:

 1. A széfméret kiválasztása
 2. A biztosítási összeg kiválasztása: a Kondíciós listánk és Hirdetményünk tartalmazza a választható összegeket méretenként.
 3. Szerződéskötés
 4. Számlázás és fizetés: az első hónapra vonatkozó bérleti a szerződéskötéskor készpénz, a későbbiekban készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.
 5. A kulcs- és kártyaóvadéki díj letétbe helyezése
 6. A széfhez tartozó ügyfél-kulcsok és ügyfél-kártya átvétele
 7. Belépés a széfterembe
 8. Értéktárgyak elhelyezése a széfkazettában: a széfterem diszkrét helyiségében
 9. A széffiók bezárása.

Természetesen, a szerződéskötéshez a cég törvényes képviselőjének személyes jelenléte szükséges.

Összesen nyolc különböző széfméret közül lehet választani, ezek pontos paraméterei megtalálhatóak a Méretek menüpontban.

Amennyiben bizonytalan a méretet illetően, munkatársaink örömmel segítenek annak kiválasztásban, keresse őket a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken. Ügyfélszolgálati irodánkban még a szerződéskötést megelelőzőn megtekinthető az összes rendelkezésre álló Széfkazetta.

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN:
 • Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímkártya
 • A szerződés aláírásához a Bérlőnek személyes jelenléte szükséges
JOGI SZEMÉLY ESETÉN:
 • 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat (vagy a nyilvántartásba vételt igazoló hiteles okirat)
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített, a cégbírósághoz benyújtásra került aláírás-minta
 • A cég törvényes képviselőjének fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, bezetői engedély)
 • A cég törényes képviselőjének lakcímkártyája
 •  A szerződés aláírásához a cég törvényes képviselőjének jelenléte szükséges.
JOGOSULT MEGADÁSA ESETÉN:
 • A Jogosult fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • A Jogosult lakcímkártyája
 • A Jogosult személyes jelenléte szükséges.

Az első hónapra vonatkozó bérleti díjjal valamint a kulcs- és kártyaóvadéki díjjal, amelyek készpénzben fizetendőek, összegüket a mindenkori Kondíciós Lista és Hirdetmény tartalmazza.

 

Egyszerre kizárólag egy személy Bérlő és egy személy Bérbeadó képviseletében. Jogosult megadása esetén sincs arra mód, hogy a széfteremben Bérlő képviseletében ketten tartózkodjanak. A Bérlővel vagy Jogosulttal érkező kísérők a Széfterembe nem léphetnek be.

Természetes személy Bérlők esetén egy, jogi személy Bérlők esetén három jogosult megadására van lehetőség. A Jogosulta(ka)t megilletik, illetve terhelik az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, Bérlőt illető jogok, illetve Bérlőt terhelő kötelezettségek.  A Jogosult kizárólag magánszemély lehet, aki saját ügyfél-kártyát kap, azonban a Bérlő részére átadott ügyfél-kulcsot a Bérlőével közösen használhatja, így a Bérlő jelenléte nélkül is teljes jogkört kap a széfhez. Bérlő bármikor, a Jogosult hozzájárulása nélkül megvonhatja annak széfhasználati jogát.

Jogosult megadásakor a Jogosultnak és a Bérlőnek személyesen meg kell jelenniük az Ügyfélszolgálati irodában.

Bármilyen állagmegóvása érdekében gondoskodást, illetve kezelést nem igénylő ingó dolog, értékpapír, befektetési termék, dokumentum, gyűjtemény, ékszer, egyéb értéktárgy, irat és okmány, melyeket nem taratalmaz a Tiltott tárgyak listája.
 

Nem. A Széffiókhoz való hozzáféréshez mindenképpen szükséges a Bérlő részére átadott ügyfél-kulcsok legalább egyik példánya, így a Bérlő vagy Jogosult személyes jelenléte.

A Széfkazettába történő ki- és bekapolás a Széfterem Diszkrét helyiségben történik, a Széfkazettát Bérlő (vagy Jogosult) lezárt állapotban helyezi vissza a Széffiókba, így Bérbeadónak nincs tudomása az abban tárolt értéktárgyakról.

 

 • Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • A szerződésötéskor átadott ügyfél-kulcsok egyik példányát
 • A szerződéskötéskor átadott ügyfél-kártyát

A fentiek bármelyikének hiánya esetén nem tudjuk biztosítani a Széfterembe való bejutást.

A Kapcsolat menüpontban meghatározott nyitvatartási időben, naponta két alkalommal, alkalmanként maximum 15 perces időtartam erejéig, amelybe nem számít bele az ügyfélazonosítási idő.

Mindkettő engedélyköteles tevékenység, amelyet pénzügyi szolgálatató végezhet.

A megőrzési szolgáltatás során csak meghatározott értéktárgyak (pl. befektetési termékek, arany-, ezüst-, platina ékszerek) helyezhetőek el a bérbeadó gyűjtőszéfjében. A bérleti díj az értéktárgyak felbecsült értéke alapján kerül megállapításra. A Bérlőnek nincs közvetlen hozzáférése a gyűjtőszéfhez, a szolgáltató helyezi el és adja ki a bérlő értékeit. Azoknak számára ajánlott, akik kizárólag a fent meghatározott értéktárgyaikat kívánják tárolni, akik számára nem jelent problémát a gyűjtőszéfben történő elhelyezés és nem szeretnék a bérleti időstartam alatt gyakran mozgatni az elhelyezett értéktárgyakat.

A magán széfszolgáltatás esetén a bérelt Széffiókban maga helyezi el értéktárgyait, ingóságait, a széfszolgáltatónak nincs tudomása annak tartalmáról. A bérleti díj a széfkazetták méretei alapján kerül megállapításra. Azok számára ajánlott, akik a megőrzési szolgáltatás keretében tárolható értéktárgyakon kívül okmányokat, dokumentumokat, készpénzt, gyűjteményeket, illetve egyéb tárgyakat is biztonságba szeretnének helyezni, illetve a bérleti időtartam gyakran szeretnék látogatni a bérelt Széffiókot.

Széftermünk Budapest III. kerületében a Pünkösdfürdő utca 52-54. szám alatti Self Store Plaza épületében található. Részletes információk és megközelítés a Kapcsolat menüpontban találhatóak

 

Az első 30 napra vonatkozó bérleti díjat a szerződéskötéskor készpénzben, ezt követően készpénzben vagy átutalással, legkésőbb az előző 30 napos periódus utolsó munkanapjáig.

Elemi csapás, tűz-, betörés-, vagy más hasonló okokból bekövetkezett károk esetén Bérbeadó a Széfben elhelyezett tárgyak tényleges értékéig, legfeljebb azonban a Bérlő által választott, a mindenkori Hirdetményben és Kondíciós listában részletezett biztosítási összeghatárig felel. A vagyonbiztosítás és Bérbedó kártérítési felelőssége kapcsán az Általános Szerződési Feltételek 8. pontja az irányadó.