A SZÉFSZOLGÁLTATÁSRÓL
+ 36 20 777 0140

A MAGÁNSZÉF-SZOLGÁLTATÁS  ELŐNYEI

 • Bankszámlanyitás nélkül igénybevehető
 • Banki biztonság az MNB engedélyével
 • Az ügyfél maga helyezi el a széfben értékeit, annak tartalmára csak neki van tudomása
 • Kilenc széfméret, választható biztosítási összeghatárral
ÉRDEKLŐDŐM

Széfbérlés előnyei | © Correct Trezor

KINEK AJÁNLJUK

 • Aki professzionális széfszolgáltatást keres, várólista nélkül
 • Akinek fontos, hogy értékei biztonságosan legyenek tárolva
 • Aki munkaidőn túl is hozzá szeretne férni széfjéhez
 • Aki nem bízik az otthoni bútorszéfek biztonságában
ÉRDEKLŐDŐM

A SZÉFBÉRLÉS MENETE

 • A széfméret és a biztosítási összeghatár kiválasztása
 • Szerződéskötés az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében
 • Az első 30 napos időtartamra vonatkozó bérleti díj kiegyenlítése készpénzben
 • Az ügyfél-kulcsok és az ügyfél-kártya átvétele, a vonatkozó óvadék letétbe helyezése
 • Értéktárgyak elhelyezése a széfben
ÉRDEKLŐDŐM

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ügyfélszolgálati iroda: az a helyiség, ahol a szerződéskötés, a szerződésmódosítás és a bérleti díj készpénzes fizetése történik.

Széfterem: az a helyiség, amelyben a bérelhető széfek találhatóak.

Széffiók: a széfteremben található, sorszámozott, az ügyfél-kulcs és a bérbeadói-kulcs együttes használatával nyitható tárolórekeszek.

Széfkazetta: a széffiókban található, műanyag borítású, fedéllel ellátott doboz, az értékek ebben kerülnek elhelyezésre.

Diszkrét helyiség: a Széfterem azon szeparált része, ahol az ügyfél az széfkazetta tartalmát megfigyelés és ellenőrzés nélkül ki- és bekapolhatja.

Bérlő: az a természetes vagy jogi személy, aki a széfbérleti szerződést megköti.

Jogosult: az a Bérlő által megadott a természetes személy, aki a széfet a Bérlővel megegyező jogosultsággal használhatja.

Személyesen, a 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54. szám alatti Ügyfélszolgálati irodánkban, annak nyitvatartási idejében (Hétfő – Péntek: 09.00 – 17.30)

A széfbérlés menete:

 1. A széfméret kiválasztása
 2. A biztosítási összeg kiválasztása: a Kondíciós listánk és Hirdetményünk tartalmazza a választható összegeket méretenként.
 3. Szerződéskötés
 4. Számlázás és fizetés: az első hónapra vonatkozó bérleti a szerződéskötéskor készpénz, a későbbiekban készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.
 5. A kulcs- és kártyaóvadéki díj letétbe helyezése
 6. A széfhez tartozó ügyfél-kulcsok és ügyfél-kártya átvétele
 7. Belépés a széfterembe
 8. Értéktárgyak elhelyezése a széfkazettában: a széfterem diszkrét helyiségében
 9. A széffiók bezárása.

Természetesen, a szerződéskötéshez a cég törvényes képviselőjének személyes jelenléte szükséges.

Összesen nyolc különböző széfméret közül lehet választani, ezek pontos paraméterei megtalálhatóak a Méretek menüpontban.

Amennyiben bizonytalan a méretet illetően, munkatársaink örömmel segítenek annak kiválasztásban, keresse őket a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken. Ügyfélszolgálati irodánkban még a szerződéskötést megelelőzőn megtekinthető az összes rendelkezésre álló Széfkazetta.

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN:
 • Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímkártya
 • A szerződés aláírásához a Bérlőnek személyes jelenléte szükséges
JOGI SZEMÉLY ESETÉN:
 • 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat (vagy a nyilvántartásba vételt igazoló hiteles okirat)
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített, a cégbírósághoz benyújtásra került aláírás-minta
 • A cég törvényes képviselőjének fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, bezetői engedély)
 • A cég törvényes képviselőjének lakcímkártyája
 •  A szerződés aláírásához a cég törvényes képviselőjének jelenléte szükséges.
JOGOSULT MEGADÁSA ESETÉN:
 • A Jogosult fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • A Jogosult lakcímkártyája
 • A Jogosult személyes jelenléte szükséges.

Az első hónapra vonatkozó bérleti díjjal valamint a kulcs- és kártyaóvadéki díjjal, amelyek készpénzben fizetendőek, összegüket a mindenkori Kondíciós Lista és Hirdetmény tartalmazza.

Egyszerre kizárólag egy személy Bérlő és egy személy Bérbeadó képviseletében. Jogosult megadása esetén sincs arra mód, hogy a széfteremben Bérlő képviseletében ketten tartózkodjanak. A Bérlővel vagy Jogosulttal érkező kísérők a Széfterembe nem léphetnek be.

Természetes személy Bérlők esetén egy, jogi személy Bérlők esetén három jogosult megadására van lehetőség. A Jogosulta(ka)t megilletik, illetve terhelik az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, Bérlőt illető jogok, illetve Bérlőt terhelő kötelezettségek.  A Jogosult kizárólag magánszemély lehet, aki saját ügyfél-kártyát kap, azonban a Bérlő részére átadott ügyfél-kulcsokat a Bérlőével közösen használhatja, így a Bérlő jelenléte nélkül is teljes jogkört kap a széfhez. Bérlő bármikor, a Jogosult hozzájárulása nélkül megvonhatja annak széfhasználati jogát.

Jogosult megadásakor a Jogosultnak és a Bérlőnek személyesen meg kell jelenniük az Ügyfélszolgálati irodában.

Bármilyen állagmegóvása érdekében gondoskodást, illetve kezelést nem igénylő ingó dolog, mint a készpénz, értékpapír, befektetési termék, dokumentum, gyűjtemény, ékszer, egyéb értéktárgy, irat és okmány, melyeket nem taratalmaz a Tiltott tárgyak listája.
 

Nem. A Széffiókhoz való hozzáféréshez mindenképpen szükséges a Bérlő részére átadott ügyfél-kulcsok legalább egyik példánya, így a Bérlő vagy Jogosult személyes jelenléte.

A Széfkazettába történő ki- és bekapolás a Széfterem Diszkrét helyiségben történik, a Széfkazettát Bérlő (vagy Jogosult) lezárt állapotban helyezi vissza a Széffiókba, így Bérbeadónak nincs tudomása az abban tárolt értéktárgyakról.

 

 • Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • A szerződésötéskor átadott ügyfél-kulcsok egyik példányát
 • A szerződéskötéskor átadott ügyfél-kártyát

A fentiek bármelyikének hiánya esetén nem tudjuk biztosítani a Széfterembe való bejutást.

A Kapcsolat menüpontban meghatározott nyitvatartási időben, naponta két alkalommal, alkalmanként maximum 15 perces időtartam erejéig, amelybe nem számít bele az ügyfélazonosítási idő.

Mindkettő engedélyköteles tevékenység, amelyet pénzügyi szolgálatató végezhet.

A megőrzési szolgáltatás során csak meghatározott értéktárgyak (pl. befektetési termékek, arany-, ezüst-, platina ékszerek) helyezhetőek el a bérbeadó gyűjtőszéfjében. A bérleti díj az értéktárgyak felbecsült értéke alapján kerül megállapításra. A Bérlőnek nincs közvetlen hozzáférése a gyűjtőszéfhez, a szolgáltató helyezi el és adja ki a bérlő értékeit. Azoknak számára ajánlott, akik kizárólag a fent meghatározott értéktárgyaikat kívánják tárolni, akik számára nem jelent problémát a gyűjtőszéfben történő elhelyezés és nem szeretnék a bérleti időstartam alatt gyakran mozgatni az elhelyezett értéktárgyakat.

A magán széfszolgáltatás esetén a bérelt Széffiókban maga helyezi el értéktárgyait, ingóságait, a széfszolgáltatónak nincs tudomása annak tartalmáról. A bérleti díj a széfkazetták méretei alapján kerül megállapításra. Azok számára ajánlott, akik a megőrzési szolgáltatás keretében tárolható értéktárgyakon kívül okmányokat, dokumentumokat, készpénzt, gyűjteményeket, illetve egyéb tárgyakat is biztonságba szeretnének helyezni, illetve a bérleti időtartam gyakran szeretnék látogatni a bérelt Széffiókot.

Széftermünk Budapest III. kerületében a Pünkösdfürdő utca 52-54. szám alatti Self Store Plaza épületében található. Részletes információk és megközelítés a Kapcsolat menüpontban találhatóak

 

Az első 30 napra vonatkozó bérleti díjat a szerződéskötéskor készpénzben, ezt követően készpénzben vagy átutalással, legkésőbb az előző 30 napos periódus utolsó munkanapjáig.

Elemi csapás, tűz-, betörés-, vagy más hasonló okokból bekövetkezett károk esetén Bérbeadó a Széfben elhelyezett tárgyak tényleges értékéig, legfeljebb azonban a Bérlő által választott, a mindenkori Hirdetményben és Kondíciós listában részletezett biztosítási összeghatárig felel. A vagyonbiztosítás és Bérbedó kártérítési felelőssége kapcsán az Általános Szerződési Feltételek 8. pontja az irányadó.