TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT HÍVJON MINKET
+ 36 20 777 0140

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ügyfélszolgálati iroda: az a helyiség, ahol a szerződéskötés, a szerződésmódosítás és a bérleti díj készpénzes fizetése történik.

Széfterem: az a helyiség, amelyben a bérelhető széfek találhatóak.

Széffiók: a széfteremben található, sorszámozott, az ügyfél-kulcs és a bérbeadói-kulcs együttes használatával nyitható tárolórekeszek.

Széfkazetta: a széffiókban található, műanyag borítású, fedéllel ellátott doboz, az értékek ebben kerülnek elhelyezésre.

Diszkrét helyiség: a Széfterem azon szeparált része, ahol az ügyfél az széfkazetta tartalmát megfigyelés és ellenőrzés nélkül ki- és bekapolhatja.

Bérlő: az a természetes vagy jogi személy, aki a széfbérleti szerződést megköti.

Jogosult: az a Bérlő által megadott a természetes személy, aki a széfet a Bérlővel megegyező jogosultsággal használhatja.

Személyesen, a 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54. szám alatti Ügyfélszolgálati irodánkban, annak nyitvatartási idejében (Hétfő – Péntek: 09.00 – 17.30)

A széfbérlés menete:

 1. A széfméret kiválasztása
 2. A biztosítási összeg kiválasztása: a Kondíciós lista és a Hirdetmény tartalmazza széfméretenként választható összegeket.
 3. Szerződéskötés
 4. Számlázás és fizetés: az első hónapra vonatkozó bérleti díj a szerződéskötéskor készpénzben, a későbbiekban készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.
 5. A kulcs- és kártyaóvadéki díj letétbe helyezése
 6. A széfhez tartozó ügyfél-kulcsok és ügyfél-kártya átvétele
 7. Belépés a Széfterembe
 8. Értéktárgyak elhelyezése a Széfkazettában: a Széfteremben található Diszkrét Helyiségben.
 9. A Széffiók bezárása.

Természetesen, a szerződéskötéshez a cég törvényes képviselőjének személyes jelenléte szükséges.

Összesen kilenc különböző széfméret közül lehet választani, ezek pontos paraméterei megtalálhatóak a Méretek menüpontban.

Amennyiben bizonytalan a széfméretet illetően, keressen minket a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinken, örömmel segítünk a megfelelő megoldás kiválasztásban. Ügyfélszolgálati irodánkban még a szerződéskötést megelőzően megtekinthető az összes rendelkezésre álló Széfkazetta.

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN:
 • Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímkártya
 • A szerződés aláírásához a Bérlő személyes jelenléte szükséges
JOGI SZEMÉLY ESETÉN:
 • 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat (vagy a nyilvántartásba vételt igazoló hiteles okirat)
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített, a cégbírósághoz benyújtásra került aláírás-minta
 • A cég törvényes képviselőjének fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, bezetői engedély)
 • A cég törvényes képviselőjének lakcímkártyája
 •  A szerződés aláírásához a cég törvényes képviselőjének jelenléte szükséges.
JOGOSULT MEGADÁSA ESETÉN:
 • A Jogosult fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • A Jogosult lakcímkártyája
 • A Jogosult személyes jelenléte szükséges.

Az első hónapra vonatkozó bérleti díjjal valamint a kulcs- és kártyaóvadéki díjjal, amelyek készpénzben fizetendőek, összegüket a mindenkori Kondíciós Lista és Hirdetmény tartalmazza.

Egy személy Bérlő és egy személy Bérbeadó képviseletében. Jogosult megadása esetén sincs arra lehetőség, hogy a Széfteremben Bérlő képviseletében egyszerre egynél több személy tartózkodjon.

Természetes személy Bérlők esetén egy, jogi személy Bérlők esetén három jogosult megadására van lehetőség. A Jogosulta(ka)t megilletik, illetve terhelik az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, Bérlőt illető jogok, illetve Bérlőt terhelő kötelezettségek.  A Jogosult kizárólag magánszemély lehet, aki saját ügyfél-kártyát kap, azonban a Bérlő részére átadott ügyfél-kulcsokat a Bérlőével közösen használhatja, így a Bérlő jelenléte nélkül is teljes jogkört kap a széfhez. Bérlő bármikor, a Jogosult hozzájárulása nélkül megvonhatja annak széfhasználati jogát.

Jogosult megadásakor a Jogosultnak és a Bérlőnek személyesen meg kell jelenniük az Ügyfélszolgálati irodában.

Bármilyen, állagmegóvása érdekében gondoskodást, illetve kezelést nem igénylő ingó dolog, mint készpénz, értékpapír, befektetési termék, dokumentum, gyűjtemény, ékszer, egyéb értéktárgy, irat és okmány, amelyet nem tartalmaz a Tiltott tárgyak listája.
 

Nem. A Széffiókhoz való hozzáféréshez mindenképpen szükséges a Bérlő részére átadott ügyfél-kulcsok legalább egyik példánya, így a Bérlő vagy Jogosult személyes jelenléte.

A Széfkazettába történő ki- és bekapolás a Széfterem Diszkrét helyiségben történik, a Széfkazettát Bérlő (vagy Jogosult) lezárt állapotban helyezi vissza a Széffiókba, így Bérbeadónak nincs tudomása az abban tárolt értéktárgyakról.

 

 • Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • A szerződéskötéskor átadott ügyfél-kulcsok egyik példányát
 • A szerződéskötéskor átadott ügyfél-kártyát

A fentiek bármelyikének hiánya esetén a Széfterembe való bejutást nem tudjuk biztosítani.

A Kapcsolat menüpontban meghatározott nyitvatartási időben, naponta legfeljebb két alkalommal, alkalmanként maximum 15 perces időtartam erejéig, amelybe az ügyfélazonosítási idő nem számít bele.

Mindkettő engedélyköteles tevékenység, viszont a  magán széfszolgáltatást csak pénzügyi szolgáltató végezheti.

A megőrzési szolgáltatás során csak meghatározott értéktárgyak (pl. befektetési termékek, arany-, ezüst-, platina ékszerek) helyezhetőek el a bérbeadó gyűjtőszéfjében. A bérleti díj az értéktárgyak felbecsült értéke alapján kerül megállapításra. A Bérlőnek nincs közvetlen hozzáférése a gyűjtőszéfhez, a szolgáltató helyezi el és adja ki a bérlő értékeit. Azok számára ajánlott, akik kizárólag a fent meghatározott értéktárgyaikat kívánják tárolni, akik számára nem jelent problémát a gyűjtőszéfben történő elhelyezés és nem szeretnék a bérleti időtartam alatt gyakran mozgatni az elhelyezett értéktárgyakat.

A magán széfszolgáltatás esetén a Bérlő a bérelt Széffiókban maga helyezi el értéktárgyait, ingóságait, a széfszolgáltatónak nincs tudomása annak tartalmáról. A bérleti díjak a széfkazetták méretei alapján kerülnek megállapításra. Azok számára ajánlott, akik a megőrzési szolgáltatás keretében tárolható értéktárgyakon kívül okmányokat, dokumentumokat, készpénzt, gyűjteményeket, illetve egyéb tárgyakat is biztonságba szeretnének helyezni, illetve a bérleti időtartam alatt gyakran szeretnék látogatni a bérelt Széffiókot.

Széftermünk Budapest III. kerületében, a Pünkösdfürdő utca 52-54. szám alatti Self Store Plaza épületében található. Részletes információk és megközelítés a Kapcsolat menüpontban.

 

Az első 30 napra vonatkozó bérleti díjat a szerződéskötéskor készpénzben, ezt követően készpénzben vagy átutalással, legkésőbb az előző 30 napos periódus utolsó munkanapjáig.

Elemi csapás, tűz-, betörés-, vagy más hasonló okokból bekövetkezett károk esetén Bérbeadó a Széfben elhelyezett tárgyak tényleges értékéig, legfeljebb azonban a Bérlő által választott, a mindenkori Hirdetményben és Kondíciós listában részletezett biztosítási összeghatárig felel. A vagyonbiztosítás és Bérbeadó kártérítési felelőssége kapcsán az Általános Szerződési Feltételek 8. pontja az irányadó.